פ"מ בית ספרי

רכזי השתלמות

המידע המוצג במרחב זה מיועד לרכזי ההשתלמויות, השותפים לתכנון ובניית מערך ההשתלמות בבתי הספר ולניהול השוטף.