פ"מ לבעלי תפקידים

פיתוח מקצועי לרכזי מקצוע

רכזות התחומים הנן דמויות משמעותיות בקידום דרכי הוראה מתקדמות ומגוונות.

בשנה"ל תשע"ח בנינו את תכנית הפיתוח המקצועי על בסיס עקרונות הבחירה, התנסות בגמישות פדגוגית, יישום, רפלקציה ולמידת עמיתים"