שיר של יום

רציונאל התוכנית

מהות התכנית – פתיחת יום משמעותית בבתי הספר היסודיים.
השמעת שיר מהמגוון המוצע בכל כיתה במהלך כל השבוע , שיחת בוקר קצרה, ארוחת בוקר בריאה
משך הפעילות: עד 10 דקות. במהלך השבוע התלמידים ילמדו אודות, השיר, הרקע והמשורר.