מורים מובילים

מהות התכנית

תכנית המאפשרת לכם להשפיע ולהוביל קבוצת מורים בבית ספרכם.
התכנית נותנת מענה לפיתוח המקצועי שלכם ושל קבוצת המורים.