הנכם מוזמנים להיכנס למערכת הרישום להשתלמויות של הפסג"ה ולהירשם לתהליכי הפיתוח המקצועי לשנת תשע"ח. חשוב לעקוב ולהתעדכן בהשתלמויות נוספות שיפורסמו בימים הקרובים

הנכם מוזמנים להיכנס  למערכת הרישום להשתלמויות של הפסג"ה בקישור כאן ולהירשם לתהליכי הפיתוח המקצועי לשנת תשע"ח. חשוב לעקוב ולהתעדכן בהשתלמויות נוספות שיפורסמו בימים הקרובים