צוות מרכז פסג"ה הרצליה

הנהלה

מנהלה ותפעול

אסתי חיים

מזכירה

פנינה קליין

מתנדבת

מירי אברהמי

מתנדבת

יהודית בוצר

מתנדבת

הדרכה