צוות מרכז פסג"ה הרצליה

הנהלה

אורנה רחמינוב

מנהלת מרכז פסג"ה הרצליה

דליה קפלן

סגנית מנהלת מרכז פסג"ה הרצליה

מנהלה

יוסי עובדיה

מנהל חשבונות

ירון קסטל

מנהל רשת

רחל שמואל

מזכירה ורכזת קורסים

אסתי חיים

מזכירה

חיים שטיינפלד

אב הבית

סדנה לתכנון ועיצוב מרחבי למידה

סמדר שלו

סדנה לתכנון ועיצוב מרחבי למידה

אירה אובולסקי

סדנה לתכנון ועיצוב מרחבי למידה

הדרכה ותקשוב

נלי גרוסמן

רכזת הדרכה קדם יסודי

נטלי שטרובל

מורים מובילים

אורית חמאווי הונגר

ריכוז פדגוגי

אילנה פרייטג

הערכה

מירי בין

רכזת תקשוב

מתנדבות

מירי אברהמי

מזכירות

יהודית בוצר

מזכירות

פנינה קליין

מזכירות